Wartości / Misja / Powołanie

NASZE WARTOŚCI:

- Z CHRYSTUSEM ŻYJEMY

- O CHRYSTUSIE MÓWIMY”

- CHRYSTUSOWI SŁUŻYMY

- DO CHRYSTUSA PROWADZIMY

 

MISJA:

„ZNAĆ CHRYSTUSA I CZYNIĆ GO ZNANYM". 

 

NASZE POWOŁANIE (chcemy  być):

- CZCICIELAMI CHRYSTUSA

- SŁUGAMI CHRYSTUSA

- ŚWIADKAMI CHRYSTUSA

- CZYNIĄCYMI INNYCH UCZNIAMI CHRYSTUSA 

 

PODSTAWOWE SFERY ŻYCIA:

- BÓG

- RODZINA

- KOŚCIÓŁ 

- ŚWIAT

 

WIZJA

"Wywyższający JEZUSA, trwający w Nim i Jego Słowie, wzrastający w dojrzałości i pomnażający się naśladowcy Chrystusa, sięgający swoim wpływem krańców ziemi, w życiu których Duch Święty działa z mocą i chwałą tworząc atmosferę miłości dostrzegalną przez świat, a wszystko to dla Bożej chwały."

 

 

 

 

 

Kim jesteśmy?

Jak do nas trafić?

Konferencja

Nauczanie