Linki


Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
www.kech.pl
Fundacja Głos Ewangelii
www.gospel.pl
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
Zbór w Bydgoszczy
www.kech.bydgoszcz.pl
Społeczność Chrześcijańska Fordon w Bydgoszczy
www.schfordon.pl
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
Zbór w Szczecinie
www.2kech.pl