MEDIA

Aby odsłuchać aktualnych kazań serdecznie zapraszamy na stronę:

https://soundcloud.com/zagornadziesiec

https://www.youtube.com/results?search_query=zag%C3%B3rna+10