Wizja i misja naszego zboru

Wizja:

„Wywyższający Jezusa, trwający w Nim, 

wzrastający i pomnażający się 

dojrzali naśladowcy Chrystusa, 

sięgający swoim wpływem krańców ziemi, 

w życiu których Duch Święty działa 

z całą swoją mocą i chwałą 

tworząc atmosferę miłości i akceptacji 

dostrzegalną przez świat, 

a wszystko to dla Bożej chwały.”

 

Misja:

„Znać i kochać Chrystusa, i jego Kościół,

czynić Chrystusa znanym, 

być znanym przez Chrystusa.”

 

 

Stwierdzenie misyjne:

„Znać Chrystusa i czynić Go znanym

 

 

Kim jesteśmy?

Jak do nas trafić?

Z10 INFO